Faldbeskyttelse på arbejdspladsen: Sådan forbliver du sikker

Faldbeskyttelse er et vigtigt emne for arbejdstagere i alle brancher. Fald er den vigtigste dødsårsag på arbejdspladsen, så det er afgørende, at alle tager skridt til at være sikre. I denne artikel vil vi diskutere nogle af de bedste måder at beskytte sig mod fald på, mens man er på arbejde. Vi giver også nogle få tips til, hvordan du kan holde dig sikker, når du arbejder på områder med høj risiko.

Hvad er og hvad betyder en faldsikring?

Faldsikring er et begreb, der bruges til at beskrive de foranstaltninger, der træffes for at forhindre eller afbøde følgerne af et fald fra højden. Det omfatter både personligt beskyttelsesudstyr (PPE) og systemer, der er udformet til at standse eller afbøde et fald.

Hvorfor er faldsikring vigtig på arbejdspladsen?

Fald er en af de mest almindelige årsager til alvorlige skader og død på arbejdspladsen. Faktisk er de den hyppigste dødsårsag i bygge- og anlægsbranchen og i minedrift. Fald kan også forekomme i andre brancher, f.eks. inden for sundhedssektoren og fremstillingsindustrien.

Der er en række faktorer, der bidrager til risikoen for at falde på arbejdspladsen med inspiration fra faldsikring Danmark, bl.a:

– Arbejde i højden

– Brug af stiger eller stilladser

– Brug af elværktøj eller maskiner

– Dårlig belysning

– Glatte eller ujævne overflader

Hvordan kan du beskytte dig mod fald på arbejdspladsen?

Der er en række ting, du kan gøre for at beskytte dig mod at falde på arbejdspladsen. Disse omfatter:

– Brug af passende, personlige værnemidler, f.eks. en hjelm, sikkerhedsbriller og handsker

– Overholdelse af sikkerhedsprocedurer ved arbejde i højden

– Inspektion af stiger og stilladser før brug

– Brug af ordentligt fodtøj

– Arbejdsområderne skal være godt oplyst

– At være forsigtig ved arbejde på glatte eller ujævne overflader

Ved at følge disse sikkerhedsforanstaltninger kan du være med til at forebygge fald og holde dig selv i sikkerhed, mens du er på arbejde.

Faldulykker sker for tit på arbejdspladsen

Selvom virksomheder lægger stor vægt i at forebygge arbejdsulykker med alverdens faldsikringer. Så er det svært at forebygge 100%, at der sker ulykker. Men desværre sker der ulykker på danske arbejdspladser hvert år. I 2015 døde 11 personer som direkte følge af fald fra højden på arbejdspladsen. Det er en stigning i forhold til året før, hvor otte personer mistede livet i forbindelse med fald. Dog er vi blevet klogere og mere forsigtige på arbejdspladserne, og det er ved at være opmærksom bruge det rette sikkerhedsstyr og bruge hjernen.

Skriv en kommentar