Gode råd til valg af bedemanden – husk dette

I Danmark har vi tradition for at kontakte en professionel bedemand, når vi skal planlægge begravelsen for en afdød i familien.

Bedemandens kerneydelser består af at hjælpe familien til den afdøde med at få styr på områder som kiste eller urne, ligklæder, rustvognskørsel og lignende. Men bedemandens services stopper ikke nødvendigvis her. Bedemanden har nemlig fået karakter af en person, som kan hjælpe med at aflaste familien på en lang række områder, fortæller vores lokale bedemand i Varde.

Det betyder, at familien kan bruge begravelsesforretningen og bedemanden til at få hjælp til at indrykke dødsannonce, bestille blomster og blomsterkranse, trykke salmehæfter, håndtere bestilling af gravstenen samt indgraveringen herpå, søge om begravelseshjælp, reservere gravsted og meget mere.

Bedemandens hjælp er med andre ord blevet meget omfattende. Hvor meget man så ønsker at gøre brug af disse tilbud, skal naturligvis aftales indbyrdes. Flere og flere familier vælger dog at få klaret mange af de praktiske opgaver af den professionelle, da det efterlader dem med bedre tid til dels at fokusere på de blødere værdier og dels at bearbejde deres tab.

Når man taler om de blødere værdier, er det ofte vigtigt for familien at have kontrollen. Det er nemlig her, selve farvellet bliver planlagt. Altså vælger man sange og salmer, vælger farver på blomsterne etc., ligesom man har kontakt med præsten for at få planlagt ceremoni og mindetale. Præsten holder nemlig en mindetale om afdøde i kirken, hvilket er en stor del af selve begravelsesritualet. Her er det vigtigt for familien at kunne give præsten en forståelse for, hvilken person man har med at gøre.

Med dette på plads – og hjælp til at koordinere de mange andre opgaver – får familien også bedre mulighed for at være sammen og tale om personen, de har mistet. Dette er en vigtig del af at bearbejde sorgen og få styr på sine følelser igen.

Skriv en kommentar